189 học sinh được trao học bổng khuyến học, khuyến tài

Ngày 15/8, tại thị xã Gia Nghĩa, bằng các nguồn kinh phí, trong đó có Quỹ Laurences S.Ting do Công ty Phú Mỹ Hưng TP.Hồ Chí Minh tài trợ, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức trao học bổng khuyến học-khuyến tài…

Ngày 15/8, tại thị xã Gia Nghĩa, bằng các nguồn kinh phí, trong đó có Quỹ  Laurences S.Ting do Công ty Phú Mỹ Hưng TP.Hồ Chí Minh tài trợ, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức trao học bổng khuyến học-khuyến tài (trị giá 1.000.000 đồng/suất) cho 189 học sinh đã có thành tích xuất sắc về học tập trong năm học 2012-2013.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền